:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
เกร็ดบริหาร
 
กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  [2283]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 
"กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)"
By sanan
 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่มีการพูดกันมามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาได้ใช้เรื่อง “Change” มาเป็นหัวใจของการหาเสียง ยิ่งทำให้กลายเป็นเรื่องที่คนทั้งหลายต้องการค้นหาถึงแก่นแท้ของการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงวิธีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาของบทความนี้ได้มาจากการผสมกลมกลืน ระหว่างเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริง บวกกับแนวความคิดในเชิงทฤษฎีที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ความเชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
2. การสร้างความตระหนักของการเปลี่ยนแปลง (Sense of Urgency)
3. กลเม็ดการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4. การทำให้การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสถาบัน เสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของบุคลากรในองค์กร
เราจะมาเริ่มที่ความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
· มีความเชื่อกันว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งที่เรารู้ตัว และไม่รู้ตัว ดังนั้น Sense of Urgency  จึงเป็นเรื่องสำคัญ หากผู้นำหรือบุคลากรในองค์กรไม่มี Sense of Urgency จะทำให้องค์กรต้องประสบกับความยากลำบาก เนื่องจากไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้รับมือกับการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งอาจทำให้องค์กรต้องล่มสลายไป  เพราะว่ากว่าจะรู้ตัวว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ก็ถึงขั้นวิกฤตจนไม่สามารถเยียวยาได้ทัน
 ระดับของการขาด Sense of Urgency ของคนในองค์กรมีความสัมพันธ์กับเรื่องความยาก-ง่ายของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และค่าใช้จ่ายที่เกิดตามมา ดังนี้

สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง  ค่าใช้จ่าย  หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
* เกิดวิกฤตแล้ว * ทำได้ง่าย * เกิดความเสียหายและมีค่าใช้จ่ายสูง 
* กำลังจะเกิดวิกฤต * ทำได้ค่อนข้างง่าย * เกิดความเสียหายและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
* ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤต * ทำได้ยากมาก (โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เห็นความจำเป็น) * เกิดความเสียหายและมีค่าใช้จ่ายบ้าง 
 
ดังนั้น หากเรามีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตลอดเวลา  เราจึงต้องมีวิธีการในการสร้าง Sense of Urgency ให้เกิดขึ้นในองค์กร
· มีความเชื่อว่า ถ้าต้องการผลที่แตกต่าง ต้องไม่ใช้วิธีการหรือแบบเดิมๆ เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าเราใช้ทุกอย่างไม่ว่าวิธีคิด วิธีทำ หรือทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเหมือนเดิมหมด แล้วต้องการให้เกิดผลที่แตกต่างไปจากเดิม หลายคนมีความเชื่อว่าต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น แม้องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอยู่แล้วก็ตาม เพราะมั่นใจว่ามันคงจะต้องมีอะไรที่ดีกว่าเดิม และเป็นการแสดงให้คนในองค์กรได้เห็น และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้ในสภาวการณ์ที่ดีไม่มีวิกฤตก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่จุดที่ดีกว่า
· มีความเชื่อว่าแต่ละบุคคลมีดินแดนแห่งความผาสุกของตนเอง (Comfort Zone) ใหญ่บ้าง เล็กบ้างแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ หรือการสั่งสมทางสังคม เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นนอก Comfort Zone ก็มักจะมีการต่อต้าน ไม่ได้รับการยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้นเคยและกลัวว่าอาจจะเกิดผลที่ไม่ดีตามมา ถ้าหากมาทำเรื่องต่างๆ ที่อยู่นอก Comfort Zone ดังนั้นได้มีความพยายามที่จะขยาย Comfort Zone ของบุคคลให้กว้างขึ้น ใหญ่ขึ้นมากเท่าที่จะทำได้ เพื่อว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมามันจะอยู่ใน Comfort Zone ซึ่งแปลว่าจะไม่มีการต่อต้านหรือไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสิ่งใหม่ๆ

การขยาย Comfort Zone ได้มีการใช้แนวความคิดที่ว่า คนเรามีสัญชาตญาณของความอยู่รอด จะพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งเร้าหรือสภาพแวดล้อมใหม่ๆ จนสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมใหม่ ดังนั้นหลายๆ องค์กรจึงใช้ยุทธวิธี กำหนดให้บุคลากรในองค์กรได้มีโอกาสทำงานที่ท้าทายมากขึ้น ทำงานใหม่ๆ มากขึ้น
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่อยู่นอก Comfort Zone แต่ก็ไม่ใช่อยู่ห่างจาก Comfort Zone มากเสียจนกระทั่งคนในองค์กรไม่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จได้ วิธีการทำเช่นนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยขยาย Comfort Zone ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนของเราด้วย เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มันจะอยู่ภายใน Comfort Zone ที่ไม่สร้างความกังวลในเรื่องใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
· มีความเชื่อว่า เราควรจะเปลี่ยนตัวเราเองก่อนจะดีกว่าที่จะให้คนอื่นมาเปลี่ยนเรา  เพราะถ้าเป็นเช่นนี้เราจะมีความรู้สึกเจ็บปวด เพราะไม่มีโอกาส
เลือกในสิ่งที่เราอยากจะเป็น
· มีความเชื่อว่า บ่อยครั้งเราไปฝืนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่นเดียวกับเรือใบที่จะต้องชักใบเรือให้ไปตามลม หากไปฝืนจะทำให้เรือล่มและอัปปางลงอย่างแน่นอน เรื่องนี้เป็นสัจธรรมที่บอกกล่าวกับคนทั้งหลายว่า ไม่ควรไปฝืนการเปลี่ยนแปลง ไม่มีประโยชน์และจะทำให้เราเสียหาย ความเชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมานั้น พอสรุปได้ว่า
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในทุกขณะ เพราะฉะนั้นจึงต้องมาหาวิธีในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงได้ส่งผลดีแก่เรา แทนที่จะกลายเป็นผลร้ายที่ทำความเสียหายให้แก่เรา
 
ที่มา: http://www.tlcthai.com
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : Devilsmall        วันที่สร้าง : 22 พ.ย. 2553  10:05:11
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
Mr Wany
นาง สาว
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
ขจรยุทธ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เกร็ดบริหาร
สร้างผู้นำใหม่.. งานวัดใจผู้บริหาร
กลยุทธ์การบริหารคนแบบคิดนอกกรอบ
กอบกู้ธุรกิจตามแนวคิดผู้บริหารยุคใหม่
การบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางก
ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา
8 สิ่งจำเป็นในการดำเนินวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
กลยุทธการบริหาร แบบ Localization
เทคนิคเสริมพลังสมองประยุกต์ธุรกิจ
ธุรกิจเล็กใหญ่ธุรกิจไหนได้เปรียบ
โฆษณาออนไลน์ถูกและดี
กลยุทธ์เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแนบเนียน
บุคลิกของผู้นำ
พัฒนาภาวะผู้นำ...
การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม
ปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และแนวทางแก้ไข
ปลุกพลังองค์กรสำรวจพนักงาน 5 สไตล์สร้างความผูกพั
สุดยอดเคล็ดลับการบริหารคนในโมเดิร์นเทรด
เคล็ด(ไม่)ลับ บริหารคน
แนวคิดการบริหาร


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 18898