:: แนะนำ classifiedthai.com ให้เพื่อนคุณ ::
ติดต่อเรา   ช่วยเหลือ
      
 

แนะนำ classifiedthai.com
ให้เพื่อนคุณ

Username : Password : ลืมรหัสผ่าน?
 
นวัตกรรมใหม่
 
4 นักวิจัยหญิงเก่ง
  [1217]
 
 
เริ่ม -- -- ---- ถึง -- -- ----
 

4 นักวิจัยหญิงเก่ง

…ต่างที่มา และหลากหลายแรงบันดาลใจ กับ 4 นักวิจัยหญิงเก่งแห่งปี ที่ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2554 ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับทุนใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวัสดุศาสตร์

นักวิจัยหญิงเก่งคนแรกจากสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ก็คือ “ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์” จากสำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีแรงบันดาลใจมาจากคุณแม่ที่เป็นทั้งนักวิจัยและอาจารย์ และได้สั่งสอนมาโดยตลอดว่าการทำวิจัยนั้นไม่หยุดนิ่ง หากเราหยุดก็จะไม่มีความรู้ใหม่ ๆ พอที่จะทำงานวิจัยที่ดีได้

คุณหมอณฐินี บอกถึงงานวิจัยที่ทำว่า เป็นการศึกษาความเกี่ยวข้องของปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอบนโครโมโซม กับโรคทางพันธุกรรมโดยใช้ “จีโนม-ไวด์ เอสเอ็นพี อาร์เรย์” (Genome-wide SNP array) โดยกลุ่มที่มีพัฒนาการและสติปัญญาบกพร่องนั้น เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย โดยมีประมาณ 3 %
ของประชากรทั้งโลก การที่จะทราบถึงสาเหตุทางพันธุกรรมนั้นมีน้อยมาก ทำให้ยากลำบากในการดูแลรักษาผู้ป่วยในอนาคต ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิค “จีโนม-ไวด์ เอสเอ็นพี อาร์เรย์” ในการศึกษาปริมาณสารพันธุกรรมที่แตกต่างกันเพื่อวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม 

หากโครงการนี้สำเร็จ นอกจากจะวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแล้ว คุณหมอบอกว่า ยังช่วยพัฒนาการรักษาให้ดีขึ้นและเป็นการรักษาแบบองค์รวม ตั้งแต่ วินิจฉัย ให้คำปรึกษา และการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะยาวซึ่งจะช่วยไม่ให้เกิดผู้ป่วยใหม่ในครอบครัวได้อีกด้วย

ส่วนนักวิจัยหญิงอีกหนึ่งคนของสาขาเดียวกันนี้ก็คือ “ดร.แสงจันทร์ เสนาปิน” จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับผลงานการศึกษาชีววิทยาโมเลกุลของกุ้งด้วยเทคนิคยีสต์ทูไฮบริด

ดร.แสงจันทร์ บอกว่า หลังจากเข้ามาทำงานด้านนี้ ทำให้มองเห็นถึงความงามและเสน่ห์ของงานวิทยาศาสตร์ว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ ทำให้มีอะไรให้ค้นคว้า และวิจัยได้ตลอดเวลา

ส่วนงานวิจัยที่ทำอยู่เป็นการตอบโจทย์ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของไทยที่ประสบปัญหาโรคระบาดโดยเฉพาะจากเชื้อไวรัส โดยงานวิจัยได้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า ยีสต์ทูไฮบริด มาศึกษาปฏิสัมพันธ์ในระดับโปรตีน งานวิจัยนี้ทำในหลายแง่มุม ซึ่งจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ พบความเป็นไปได้ในการพัฒนาโปรตีนที่มีฤทธิ์ในการต้านไวรัสและพัฒนาแนวทางในการทำลายไวรัสที่ก่อโรคในกุ้งต่อไป

สำหรับผู้ได้รับทุนในสาขาวัสดุศาสตร์ คนแรก คือ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย จากศูนย์นาโนเทคโนโลยี หรือนาโนเทค สวทช. เจ้าของผลงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บกักชนิดไขมันเพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาอาหารและการเกษตร

ดร.อุรชา บอกถึงแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ว่า เริ่มตั้งแต่มัธยม ชอบด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเคมีและชีวะ มองวิทยาศาสตร์เป็นข้อเท็จจริง สามารถที่จะพิสูจน์ได้หากเรามีคำถามอยู่ในใจ

ส่วนงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการแก้ปัญหาให้กับสารในธรรมชาติอย่างเช่น สมุนไพร ที่มีความไม่คงตัว เช่นสารในกลุ่มพริก หากนำมาใช้โดยตรงจะแสบร้อน ระคายเคือง แต่หากมีการกักเก็บสารเอาไว้ เมื่อคนนำมาใช้จะไม่ระคายเคือง รวมถึงยืดอายุการใช้งานได้ ทีมวิจัยได้ศึกษาออกแบบถึงการห่อหุ้มของสารและการปลดปล่อยของสาร ซึ่งอยู่ในระดับอนุภาคนาโน มีการศึกษาเชิงคุณสมบัติ ซึ่งอนาคตคาดว่างานวิจัยดังกล่าวจะสามารถต่อยอดประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมได้

และนักวิจัยหญิงเก่งคนสุดท้ายจากสาขานี้ก็คือ ผศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของผลงาน การพัฒนาวัสดุรูพรุนเพื่อการดักจับโลหะหนักหรือดักจับก๊าซในบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพน้ำและอาหาร และการสังเคราะห์ดินเหนียวนาโนแบบรูพรุนดัดแปรด้วยโครโมฟอร์เพื่อการเตรียมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ที่มีความสามารถดูดจับก๊าซเอธิลีนและเป็นตัวตรวจวัดทางแสง 

ผศ.ดร.หทัยกานต์ บอกว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตจำนวนมาก จึงคิดค้นวัสดุเติมแต่งชนิดใหม่ให้กับพลาสติกเพื่อทำให้เป็นสมาร์ท แพคเกจจิ้ง เพื่อช่วยยืดอายุ ผัก ผลไม้ และยังเป็นตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดความสดของผลิตภัณฑ์นั้นได้ด้วย โดยงานวิจัยนี้ เป็นการนำแร่ดินเหนียวมาดัดแปรโครงสร้างให้มีรูพรุนและได้มีการเติมสารพิเศษเข้าไปเพื่อทำให้สามารถดูดซับก๊าซหรือโลหะหนักได้ ซึ่งการนำไปใช้ จะนำไปเป็นวัสดุเติมแต่งในพลาสติกเป็นรูปแบบของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่

จากจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ได้พัฒนาจนกลายมาเป็นงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จมากมาย ความภาคภูมิใจจากรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ นักวิจัยบอกว่านี่...คือกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยต่อไป!!!ที่มา: เดลินิวส์
 
 
 
แบ่งปัน
 
 
โดยคุณ : Moo'ann        วันที่สร้าง : 14 ก.ย. 2554  09:15:35
 
ส่งบทความนี้ให้เพื่อน  
 
 
ขอให้ทุกคนช่วย post บทความ จาก ประสบการณ์ หรือ ที่พบเห็นมา เพื่อ เป็น วิทยาทาน แก่ส่วนรวม
วิทยาทาน เป็น ทานอันยิ่งใหญ่ ช่วยให้ผู้อื่น มี สติ ปัญญา มีกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต บุญกุศลจะทำให้เรามีแต่ความสุข ความเจริญ
*หมายเหตุ กรณีที่นำบทความผู้อื่นมาลง กรุณา ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความ โดย แจ้ง ชื่อ หรือ แหล่งที่มาของบทความด้วย
ต้องการ post บทความ คลิก ที่นี่
 ขอบคุณค่ะ
 
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ข่าวที่ร่วมแสดงความคิดเห็น :  
  ข้อความ :    *
  ชื่อ :    *
  อีเมล์ :  
  รหัส :  
  กรอกรหัส :    *
   
 
 
 
 
 
รวมความคิดเห็น 10 อันดับล่าสุด
ความคิดเห็น โดย
Mr Wany
นาง สาว
ร้อย.บก.
DED
Mr. Zhan
คนนั้นๆ
นาง รอฮี
TRUST FU
แทนไท
ขจรยุทธ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรมใหม่
ภาครัฐ เอกชน ร่วมสนับสนุนงาน Horti ASIA 2012 โชว
แผ่นปิดแผล:กาวไหมคุณค่าจากของเหลือทิ้ง
สุดยอด!สแกนแผนที่ไทยบนเส้นผมมนุษย์
สีสัน 'มหกรรมวิทย์' จุดประกายความคิดให้เด็กไทย
พบสารสกัด 'ดอกพญาสัตบรรณ' มีฤทธิ์ไล่ยุง
เด็กไทยคว้ารองแชมป์เวทีสร้างหุ่นยนต์โลก
นวัตกรรมใหม่วีซ่าใส่บัตรเครดิตในมือถือ
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย “ไบโอ” นวัตกรรมใหม่ทดแทนกล่องโ
วช.เปิดลงนามถวายพระพรครั้งแรก หมึกทองคำนาโนฝีมือ
เปิดมุมใหม่แฟชั่นแม็ทชิ่ง พร็อพเพอตี้
หาแชมป์จักรยานหุ่นยนต์ครั้งที่ 2
‘โซลาเซลล์’จากเศษขยะ
โนเกียรีไซเคิล
“Minerva Clinic เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาห
สุดยอดเทคโนโลยี อุปกรณ์ขำๆ
เด็กไทยเข้าชิงหุ่นยนต์กู้ภัยโลก
เครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นใหม่
นวัตกรรมใหม่?!? เครื่องซักผ้าแรงดัน (ก๊อก) น้ำ
เคเอสซี แนะนำ ดิจิตอล แมกกาซีนอัพเดทไอทีเทรนด์ล้
มุก : อัญมณีจากท้องทะเล


ClassifiedThai :  คนหางาน  บริษัทหาคน  เปิดร้านขายสินค้า  ฝากขาย  ข่าวสาร  บทความ  สมัครสมาชิก
Job :  หางานทำ  
Market :  กล้อง / อุปกรณ์ถ่ายภาพ  การเงิน  การศึกษา  กีฬา  เกม/ ของเล่น  ของที่ระลึก  ขายตรง/ อาหารเสริม  ขายส่ง/ เซ้งกิจการ  
  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือ/ อุตสาหกรรม  ดนตรี  ต้นไม้/ สัตว์เลี้ยง  ท่องเที่ยว  บริการทั่วไป  เฟอร์นิเจอร์/ ก่อสร้างและตกแต่ง  ขายรถเบนซ์มือสอง ทาวน์โฮม
  ภาพยนตร์/ เพลง  แม่และเด็ก/ สุขภาพยานพาหนะ  ศิลปะ/ ของสะสม  หนังสือ  อสังหาริมทรัพย์  อาหาร  อื่น ๆ  อุปกรณ์สำนักงาน  อุปกรณ์สื่อสาร
Other :  โปรโมทเว็บ   คาร์ซีท   เด็กหลอดแก้ว   กล้องวงจรปิด   fingersacn   CCTV   นิทรรศการ   มีบุตรยาก   notebook   โน้คบุ๊ค   เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์   Video conference  
กระทู้ที่ 26211