ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 999 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : 12120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2529-0031-5
เบอร์ FAX : 0-2529-2176
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 18-Aug-83
Website : www.navanakorn.co.th
ที่ตั้งโรงงาน 41 ถ.พหลโยธิน ซ.5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ปรับปรุงที่ดิน
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)